Фирма "КАН 92 П20" ООД е регистрирана през 1992 година, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив. Фирмата разполага със складови бази в Пловдив и Сливен.

Основна дейност е търговията със строителни материали: бои, лакове, латекс, фасаген, четки, валяци, гвоздеи, телове, мрежи, електроди, ППР тръби и части за тях, ВиК части, топло и хидро изолации, гипс картон, железария и други стоки за бита и домакинството.